wtorek, 26 października 2021

Warto przeczytać

Jak podwyższyć alimenty?

Jak podwyższyć alimenty?

W ostatnich latach zdecydowanie zwiększył się odsetek rozwodów. Na rozstanie decydują się zarówno pary bezdzietne, jak i te posiadające potomstwo. Orzeczenie rozwodu w takim przypadku musi zawierać także podpunkt regulujący kwestię alimentów dla małoletnich dzieci. Zdarza się jednak, że zasądzona kwota jest zbyt niska. Co można wówczas zrobić?


Kiedy można ubiegać o alimenty?

O orzeczenie alimentów - https://kancelariaea.pl/alimenty/ - na rzecz małoletnich dzieci, można ubiegać się już na etapie separacji między małżonkami. Wynika to z ochrony, jaką ustawodawca zapewnił małoletnim, jako osobom, które nie uzyskują samodzielnie dochodów. Wraz z pozwem o rozwód, warto także złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Taki wniosek zostanie rozpatrzony jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, co zapewni dzieciom środki pieniężne. Dotyczy to szczególnie tych postępowań, w których strony będą starały się uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Orzeczenie rozwodu będzie zapewne poprzedzone wieloma rozprawami, zanim zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie. 

Komu przysługują alimenty?

Świadczenia alimentacyjne są najczęściej orzekane na rzecz małoletnich dzieci. Kwota alimentów jest uzależniona od dochodów, jakie osiąga rodzic zobowiązany do alimentacji. Nie bez znaczenia są też oczywiście potrzeby danego dziecka. Rodzicem zobowiązanym do płacenia alimentów jest ten, z którym dziecko nie mieszka na co dzień. Tu warto zwrócić uwagę, że na kwotę alimentów może mieć też wpływ osobiste zaangażowanie takiego rodzica w wychowanie dziecka. Innymi słowy, im rodzic bardziej zaangażowany w osobistą opiekę nad dzieckiem, tym alimenty mogą być niższe. Alimenty przysługują dziecku do momentu osiągnięcia pełnoletności lub zakończenia nauki w przypadku udania się przez dziecko na studia wyższe. 

W przypadku, gdy wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka nie jest możliwe, mogę one być wypłacane z funduszu alimentacyjnego. Konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek, o których mowa w ustawie z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Alimenty dla małżonka

O alimenty może ubiegać się również małżonek wyłącznie niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego. Alimenty będą w takim przypadku wypłacane przez okres maksymalnie 5 lat. Dodatkową przesłanką warunkującą zasądzenie alimentów jest pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozpadu małżeństwa. Dotyczy to zazwyczaj tych sytuacji, gdy jeden z małżonków zajmuje się pracą zawodową, a drugi prowadzi dom i wychowuje wspólne dzieci. 

Co zrobić, aby uzyskać wyższe alimenty?

O wyższe alimenty można ubiegać się, gdy zwiększyły się uzasadnione potrzeby dziecka lub niewinnego rozkładu pożycia małżonka. Pod pojęciem uzasadnionych potrzeb należy rozumieć przede wszystkim: szczególne zalecenia żywieniowe i zakup odpowiednich produktów, konieczność uczęszczania na terapię, chorobę i związane z nią koszty leczenia, rehabilitacji, etc. W przypadku dziecka do tej kategorii będą zaliczały się także wydatki na rozrywkę, np. kolonie, zimowiska, bilety do kina czy teatru. 

W celu podwyższenia kwoty alimentów, należy wystąpić do sądu rejonowego z właściwym wnioskiem. Do wniosku warto dołączyć spis wydatków, które uległy podwyższeniu w związku ze zwiększeniem się uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Dla uwiarygodnienia takich zapisków, warto poprzeć je paragonami, fakturami VAT lub zaświadczeniem, np. o konieczności uczęszczania na terapię z uwagi na stan zdrowia. Alimenty nie zostaną jednak podwyższone, jeżeli okaże się, że osoba zobowiązana do alimentacji nie osiąga dochodów, które taką podwyżkę pozwolą pokryć. 

 

piątek, 22 października 2021

Chwilówka dla zadłużonych

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.